Digital understøtter forsøg med VR på Fysioterapeutuddannelsen

Samsung gear VR er et HMD, der fungerer ved at en smartphone sættes ind i headsettet.

Samsung gear VR er et HMD, eller headmounted Display, der fungerer ved at en smartphone sættes ind i headsettet.

Digital spillede en central rolle da University College Sjælland – som nogle af de første – for nyligt gennemførte et forskningsprojekt, der testede effektiviteten af instruktioner afgivet i en såkaldt 360 graders VR video. Videoerne bliver set i et VR headset, eller HMD, headmounted display. Projektet blev sat op og gennemført af forsker og ph.d. Frank Ulrich, der i en årrække har arbejdet med forskning i brug af teknologi og software. Til forsøget blev der brugt en 360 graders undervisningsvideo, der blev tilrettelagt af underviser på Fysioterapeutuddannelsen, Anne Vollen, i samarbejde med Videojournalist Uffe Frandsen fra Digital. Forsøgspersonerne, der så videoen, var fysioterapeutstuderende, der netop var startet på UCSJ. Forskningsprojektet tjener to hovedformål for UCSJ. For det første at indsamle viden og data om effektiviteten af 360 graders VR video. For det andet skal forsøget tjene som en model for hvordan man i fremtiden kan teste nye og potentielt dyre teknologier.

Forskningsprojektet tjener to hovedformål for UCSJ. For det første at indsamle viden og data om effektiviteten af 360 graders VR video. For det andet skal forsøget tjene som en model for hvordan man i fremtiden kan teste nye og potentielt dyre teknologier.

Se forsker Frank Ulrich fortælle forsøgets resultater og  underviser Anne Vollen give fortælle om at bruge VR i videoerne herunder:

Frank Ulrich fortæller om forsøgets opsætning og resultater.

Anne Vollen forklarer hvordan det var at arbejde med 360 graders video som underviser.

Svend Tveden Nyborg fra Digital kan kontaktes for yderlige information om forsøget: svtn@ucsj.dk

XSTAFF – Besøg fra Vietnam

I sidste uge havde UCSJ besøg af 3 delegerede fra Vietnam. I forbindelse med det dansk/vietnamesiske samarbejde XSTAFF, var rektor fra The National College of Education (NCE) fra Ho Chi Minh City og en rektor fra NCE Hanoi og en Vice Rektor fra department of English NCE HCMC, kommet til Danmark for at forstå og diskutere vores brug af digitalt understøttede læringsmidler. XSTAFF (Staff mobility between Partner Countries Denmark & Vietnam) er et projekt som skal fremme uddannelsessamarbejdet ved brug af IT understøttede læringsmidler.

Jeg havde i den forbindelse fornøjelsen af at fortælle vores gæster om hvordan vi arbejder med e-læring, kollaboration og support i UCSJ. Vi gennemgik vores forskellige digitale tilbud til vores undervisere og studerende. Vi så herunder på digitale samarbejdsmuligheder og gennemgik vores arbejde med konventioner for e-læring generelt. Det var en spændende og udbytterig dag for alle involverede og vi i DIGITAL ser frem til mere samarbejde mellem vores to nationer i fremtiden.

Keytar – bygget med LittleBits

 

De to studentermedhjælpere Alexander og Christian på Campus Roskilde har arbejdet med at fremstille en “Keytar” ved at sammensætte dele fra LittleBits og bygge en kasse som ligner en guitar. Har du som studerende eller underviser lyst til at arbejde med Techlab på Campus Roskilde så kan du få god sparring hos studentermedhjælperne uanset om det er LittleBits ellers andre af teknologierne.

Deltagelse ved Media & Learning Brussels 2016

I sidste uge deltog undertegnede og vores videojournalist Uffe Frandsen i Media & Learning konferencen 2016 i Bruxelles i Belgien. Konferencen henvender sig til praktikere, forskere og politiske beslutningstagere med interesse for udviklingen af digitale- og mediefærdigheder ved at undersøge effektive måder at integrere medier i læringsprocesser.

Med stor interesse for video som læringsressource deltog vi begge i forskellige workshops og diskussioner. De overordnede temaer var ‘Video in Higher Education’, ‘Pedagogically effective use of media and film in schools’ og ‘Media Literacy in practice’.

Samfundet er på vej mod en kultur der er meget mere baseret på visuelle medier end det skrevne ord. Det er derfor vigtigt at vi forstår hvordan man ‘læser’ og ’skriver’ i disse nye medier. Vi tager nye netværk, inspiration og ideer med hjem og ser på hvorledes vi kan blive endnu bedre til at undervise medarbejdere og studerende i deres medieforståelse og produktioner.

Du kan læse mere om konferencen her Media & Learning.

 

 

To nye digitale dimser, som du kan låne på biblioteket

Swivl – din robotkameramand

Swivl er en enhed, som du monterer mellem dit kamera og dit kamerastativ. Swivl kan dreje kameraet efter din placering, så du hele tiden er med på billedet. Du kan sætte et kamera, en telefon eller en iPad i Swivl, og der hører en fjernbetjening til, som du bærer om halsen, og som hele tiden opretholder forbindelsen til Swivl.

beebots

BeeBots

Har du brug for et værktøj til teambuilding, så kan BeeBots være et sjovt afbræk og give udfordrende opgaver. BeeBot er en lille bi, som du ved hjælp at enkelte knaptryk, kan få til at køre i forskellige retninger. Der medfølger en række kort, hvorpå bierne kan bevæge sig. Produktet er i første omgang målrettet børnehave- og indskolingsalderen (og dermed relevant for bl.a. pædagoguddannelsen og læreruddannelsen i UCSJ), men alle aldre og faggrupper kan have meget sjov af dem.


Lån udstyret

Studerende og ansatte kan låne BeeBots og Swivl på biblioteket i UCSJ.

– Kontakt din lokale bibliotekar for udlån.

Matnet Webinar #8

I denne uge afviklede DIGITAL i samarbejde med Danmarks Matematikvejledernetværk det andet Matnet webinar i 2016. Bent Lindhardt og Leif Vejbæk havde inviteret lærer Volker Berthold fra læreruddannelsen i Roskilde til et oplæg og diskussion af undersøgende og eksperimentel matematikundervisningen i folkeskolen.

Man kan se eller gense alle webinarer på DMN’s hjemmeside.

UCSJ Digital skal i samarbejde med Danmarks Matematikvejleder Netværk afvikle i alt 5 webinarer i foråret 2016. Alle webinarer bliver streamet live og byder på muligheden for at seerne kan interagere ved at stille spørgsmål direkte via chatten.

Vi i DIGITAL ser frem til flere spændende webinarer i den kommende tid.

 

Digital erfaringsudveksler med Friedrich-Alexander Universität i Erlangen

Videojournalist Casper Christoffersen, e-læringskonsulent Anders Thiel og undertegnede besøgte tirsdag og onsdag den centrale afdeling for e-læring på et af Tysklands største universiteter, Friedrich-Alexander Universität i Erlangen ved Nürnberg. Afdelingen hedder Institut für Lern-Innovation, eller ILI kort.

Formålet med besøget var at udveksle erfaringer om videoproduktion til online undervisningsforløb og foregik med deltagelse af videojournalist Markus Tischner, der er ekstern konsulent for universitetet.

I løbet af besøget  blev der fremlagt videoprojekter fra ILI og UCSJ og vi drøftede blandt andet fordele og ulemper ved forskellige typer og formater. Derudover diskuterede vi erfaringer og tilgangsvinkler omkring coaching af undervisere, der skal præsentere på kamera.

Desuden blev vi vist rundt på FAUs afdeling Multimediazentrum, der rummer faciliteter til live videoproduktion af især forelæsninger fra lokaliteter i hele området.

Kontakten til Markus Tischner og FAU blev skabt på sidste års Online Educa messe i Berlin, hvor ILI holdt en workshop om interaktiv video. Rejsen og opholdet i Erlangen blev betalt af ERASMUS-midler.

Videre med kompetenceudvikling

I denne uge var DIGITAL forbi Campus Næstved. Uffe Frandsen, Casper Christoffersen og undertegnede afviklede i samarbejde med uddannelsesleder Ann-Berit Schelde en videoworkshop for underviserne på bioanalytiker-og sygeplejerskeuddannelsen.

Formålet med workshoppen var at give en introduktion til forskellige aspekter af hvordan man kan bruge videomediet som underviser i UCSJ.

Med udgangspunkt i de nye videostudier og mulighederne for at låne videoudstyr, havde vi planlagt en workshop hvor deltagerne blev delt op mindre hold og roterede imellem forskellige workshopstationer. De forskellige stationer skulle danne en ramme om hvordan vi i UCSJ arbejder og supporterer video, og give forskellige perspektiver på det at inkorporere video i undervisningen.

I forlængelse af vores nye side video.ucsj.dk, tog vi udgangspunkt i vores 3 overordnede former for produktioner. I løbet af dagen fik underviserne muligheden for at blive optaget i et studie, optage hinanden og give hinanden feedback.

Herunder kan du se to workshopdeltagere udtale sig om hvad de har fået ud af dagen med os.

DIGITAL faciliterede workshop om videoperformance for læreruddannelsen

For mange undervisere er video en uvant form for envejskommunikation. Derfor havde DIGITAL tirsdag d. 2/2 arrangeret en workshop om videoperformance for undervisere på læreruddannelsen, der arbejder med produktion af MOOCs. Workshoppen fandt sted på Campus Roskilde.

Til workshoppen havde DIGITAL inviteret ekspert Lisbet Soya, der, som erfaren underviser og Master i IT og Læring, har specialiseret sig i design og produktion af instruktions- og casevideoer til læring.

På workshoppen introducerede Lisbet sin ”performative strategi” – et redskab til underviseren, der skal performe på video og ikke aner hvem der tales til. Strategien er ment som et værktøj til at udfolde nogle af videokommunikationens mange paradokser og vende dem til nye læringspotentialer.

Ud over denne del fokuserede workshoppen også på følgende dele, hvor Lisbet Soya og videojournalisterne Casper Christoffersen og Uffe Frandsen fra DIGITAL sammen med deltagerne arbejdede med:

  • Manuskriptskrivning og vigtigheden af metakommunikation
  • Brug af teleprompter til videooptagelser
  • Diskussion af best-practice og videokommunikation.

For at forstå hvad underviserens performance på en læringsvideo betyder, har Lisbet Soya sammen med Uffe Frandsen og Casper Christoffersen produceret disse to videoer:

Videoeksempel med et minimum af performance og metakommunikation:

Videoeksempel med meget metakommunikation og performance:

Se Lisbet Soyas oplæg

DIGITAL understøtter Center for Skole og Læring i produktion af MOOCs til kompetenceløft af folkeskolelærere i forbindelse med folkeskolereformen. Et vigtigt element i MOOC’en er læringsvideoer, hvor underviseren performer som f.eks. faglig formidler, skaber overblik, interviewer, osv.

Årets første MATNET webinar

I sidste uge afviklede UCSJ DIGITAL i samarbejde med Danmarks Matematikvejledernetværk det første Matnet webinar i 2016. Bent Lindhardt og Leif Vejbæk havde inviteret lektor Mikael Skånstrøm til et oplæg og diskussion om “De ikke-egnede”. Som medlem af EUD opgavekommissionen for matematik, diskuterede Mikael Skånstrøm konsekvenserne af de nye karakter- og prøvekrav i faget matematik.

Se eller gense alle webinarer på DMN’s hjemmeside.

UCSJ Digital skal i samarbejde med Danmarks Matematikvejleder Netværk afvikle i alt 5 webinarer i foråret 2016. Alle webinarer bliver streamet live og byder på muligheden for at seerne kan interagere ved at stille spørgsmål direkte via chatten.

Vi i DIGITAL ser frem til flere spændende webinarer i den kommende tid.