Hvad der sker af teknologiunderstøttede projekter i UCSJ netop nu.

XSTAFF – Besøg fra Vietnam

I sidste uge havde UCSJ besøg af 3 delegerede fra Vietnam. I forbindelse med det dansk/vietnamesiske samarbejde XSTAFF, var rektor fra The National College of Education (NCE) fra Ho Chi Minh City og en rektor fra NCE Hanoi og en Vice Rektor fra department of English NCE HCMC, kommet til Danmark for at forstå og diskutere vores brug af digitalt understøttede læringsmidler. XSTAFF (Staff mobility between Partner Countries Denmark & Vietnam) er et projekt som skal fremme uddannelsessamarbejdet ved brug af IT understøttede læringsmidler.

Jeg havde i den forbindelse fornøjelsen af at fortælle vores gæster om hvordan vi arbejder med e-læring, kollaboration og support i UCSJ. Vi gennemgik vores forskellige digitale tilbud til vores undervisere og studerende. Vi så herunder på digitale samarbejdsmuligheder og gennemgik vores arbejde med konventioner for e-læring generelt. Det var en spændende og udbytterig dag for alle involverede og vi i DIGITAL ser frem til mere samarbejde mellem vores to nationer i fremtiden.

Deltagelse ved Media & Learning Brussels 2016

I sidste uge deltog undertegnede og vores videojournalist Uffe Frandsen i Media & Learning konferencen 2016 i Bruxelles i Belgien. Konferencen henvender sig til praktikere, forskere og politiske beslutningstagere med interesse for udviklingen af digitale- og mediefærdigheder ved at undersøge effektive måder at integrere medier i læringsprocesser.

Med stor interesse for video som læringsressource deltog vi begge i forskellige workshops og diskussioner. De overordnede temaer var ‘Video in Higher Education’, ‘Pedagogically effective use of media and film in schools’ og ‘Media Literacy in practice’.

Samfundet er på vej mod en kultur der er meget mere baseret på visuelle medier end det skrevne ord. Det er derfor vigtigt at vi forstår hvordan man ‘læser’ og ’skriver’ i disse nye medier. Vi tager nye netværk, inspiration og ideer med hjem og ser på hvorledes vi kan blive endnu bedre til at undervise medarbejdere og studerende i deres medieforståelse og produktioner.

Du kan læse mere om konferencen her Media & Learning.

 

 

Videre med kompetenceudvikling

I denne uge var DIGITAL forbi Campus Næstved. Uffe Frandsen, Casper Christoffersen og undertegnede afviklede i samarbejde med uddannelsesleder Ann-Berit Schelde en videoworkshop for underviserne på bioanalytiker-og sygeplejerskeuddannelsen.

Formålet med workshoppen var at give en introduktion til forskellige aspekter af hvordan man kan bruge videomediet som underviser i UCSJ.

Med udgangspunkt i de nye videostudier og mulighederne for at låne videoudstyr, havde vi planlagt en workshop hvor deltagerne blev delt op mindre hold og roterede imellem forskellige workshopstationer. De forskellige stationer skulle danne en ramme om hvordan vi i UCSJ arbejder og supporterer video, og give forskellige perspektiver på det at inkorporere video i undervisningen.

I forlængelse af vores nye side video.ucsj.dk, tog vi udgangspunkt i vores 3 overordnede former for produktioner. I løbet af dagen fik underviserne muligheden for at blive optaget i et studie, optage hinanden og give hinanden feedback.

Herunder kan du se to workshopdeltagere udtale sig om hvad de har fået ud af dagen med os.

DIGITAL faciliterede workshop om videoperformance for læreruddannelsen

For mange undervisere er video en uvant form for envejskommunikation. Derfor havde DIGITAL tirsdag d. 2/2 arrangeret en workshop om videoperformance for undervisere på læreruddannelsen, der arbejder med produktion af MOOCs. Workshoppen fandt sted på Campus Roskilde.

Til workshoppen havde DIGITAL inviteret ekspert Lisbet Soya, der, som erfaren underviser og Master i IT og Læring, har specialiseret sig i design og produktion af instruktions- og casevideoer til læring.

På workshoppen introducerede Lisbet sin ”performative strategi” – et redskab til underviseren, der skal performe på video og ikke aner hvem der tales til. Strategien er ment som et værktøj til at udfolde nogle af videokommunikationens mange paradokser og vende dem til nye læringspotentialer.

Ud over denne del fokuserede workshoppen også på følgende dele, hvor Lisbet Soya og videojournalisterne Casper Christoffersen og Uffe Frandsen fra DIGITAL sammen med deltagerne arbejdede med:

  • Manuskriptskrivning og vigtigheden af metakommunikation
  • Brug af teleprompter til videooptagelser
  • Diskussion af best-practice og videokommunikation.

For at forstå hvad underviserens performance på en læringsvideo betyder, har Lisbet Soya sammen med Uffe Frandsen og Casper Christoffersen produceret disse to videoer:

Videoeksempel med et minimum af performance og metakommunikation:

Videoeksempel med meget metakommunikation og performance:

Se Lisbet Soyas oplæg

DIGITAL understøtter Center for Skole og Læring i produktion af MOOCs til kompetenceløft af folkeskolelærere i forbindelse med folkeskolereformen. Et vigtigt element i MOOC’en er læringsvideoer, hvor underviseren performer som f.eks. faglig formidler, skaber overblik, interviewer, osv.

Årets første MATNET webinar

I sidste uge afviklede UCSJ DIGITAL i samarbejde med Danmarks Matematikvejledernetværk det første Matnet webinar i 2016. Bent Lindhardt og Leif Vejbæk havde inviteret lektor Mikael Skånstrøm til et oplæg og diskussion om “De ikke-egnede”. Som medlem af EUD opgavekommissionen for matematik, diskuterede Mikael Skånstrøm konsekvenserne af de nye karakter- og prøvekrav i faget matematik.

Se eller gense alle webinarer på DMN’s hjemmeside.

UCSJ Digital skal i samarbejde med Danmarks Matematikvejleder Netværk afvikle i alt 5 webinarer i foråret 2016. Alle webinarer bliver streamet live og byder på muligheden for at seerne kan interagere ved at stille spørgsmål direkte via chatten.

Vi i DIGITAL ser frem til flere spændende webinarer i den kommende tid.

 

Videoworkshop på Sygeplejeruddannelsen i Slagelse

I sidste uge var DIGITAL forbi Campus Slagelse. Uffe Frandsen, Casper Christoffersen og undertegnede afviklede i samarbejde med Susanne Reinholt Jensen en videoworkshop for underviserne på sygeplejeruddannelsen.

Med udgangspunkt i de nye videostudier og mulighederne for at låne videoudstyr, havde vi planlagt en workshop hvor deltagerne blev delt op mindre hold og roterede imellem forskellige workshopstationer. De forskellige stationer skulle danne en ramme om hvordan vi i UCSJ arbejder og supporterer video, og give forskellige perspektiver på det at inkorporere video i undervisningen. I forlængelse af vores nye Videosite, tog vi udgangspunkt i vores 3 overordnede former for produktioner. I løbet af dagen fik underviserne muligheden for at blive optaget i et studie, optage hinanden og give hinanden feedback. Dette var første af flere besøg, som hver gang tager udgangspunkt i de problemstillinger underviserne står overfor pt.

Herunder kan du se workshopdeltager Marianne Eilsø Munksgaard udtale sig om hvad hun har fået ud af dagen med os.

 

Samarbejde med uddannelser fra Vietnam

Jeg var i dag i Vordingborg for at møde lektor John Andersson og vores gode vietnamesiske kolleger og samarbejdspartnere fra projektet X-STAFF.

X-STAFF er et projekt om at udnytte web-konferencer til samarbejde på tværs mellem læreruddannelsesteder i Danmark og Vietnam. I den forbindelse var jeg forbi og fortælle om vores koncepter for de supplerende undervisningsfag for lærere som UCSJ udbyder til kommunerne. Det er blended-learning kompetenceforløb, der formelt kvalificerer til at undervise i de udbudte fag i folkeskolen. Til at udbyde dette koncept bruger vi Moodle, som er et open-source LMS (Learning Management System).

Moodle kan bruges til mange forskellige formål, og vi så på hvordan de i Vietnam ville kunne drage fordel af at bruge et LMS og gøre brug af blended-learning i den forbindelse. Vi så på eksempler på undervisningsforløb, visuelle læringsressourcer og Co-Creation. Vi diskuterede også hvordan vi i fremtiden ville kunne hjælpe undervisere i Vietnam med implementering af nogle af disse teknologier. Vi havde en rigtig god dag – det er altid spændende at møde og diskutere med vores internationale kolleger.

BeeBots på UCSJ Dagen 2015

I samarbejde med lektor John Anderson fra læreruddannelsen i Vordingborg havde UCSJ DIGITAL fornøjelsen af at vise vores små manuelt programmerbare robotter ‘BeeBots’ frem for alle ansatte, der deltog i UCSJ Dagen 2015 i de flotte omgivelser i Nykøbing Falster.

Fra vores afdeling deltog Jens Thullesen, Anders Thiel og vores tre gode studentermedhjælpere Anders Holm Hansen, Josefine Sander Lauritsen og Helena Kirk.

Vi har mødtes flere gange i Vordingborg i løbet af sommeren for at diskutere opsætning og indhold til dagen. Der blev produceret opgaver og kort, så de besøgende kunne få muligheden for at komme helt tæt på og lege med robotterne på dagen.

Vi havde en rigtig god dag og fik en masse spændende og positiv feedback fra deltagerne.

Videoworkshop for alle undervisere på Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Fredag d. 14. august var UCSJ DIGITAL med til at holde en videoworkshop for alle underviserne på Ernæring og Sundhedsuddannelsen ved Ankerhus i Sorø.

I samarbejde med uddannelsesleder Ane Kruse og lektor Thomas Aagren, fik vi talt med underviserne om nye perspektiver på arbejdet med video i forskellige undervisningssituationer.

Underviserne fik muligheden for at diskutere forudsætninger og reflektere over udfordringer, herunder forskellene på at være ‘på’ i almindelig undervisning og på video. Vi gav ideer og forslag til forberedelse inden videooptagelserne, og vi så på de nye muligheder for booking og assistance i videostudiet. Vi talte med dem om mulighederne for distribuering af deres produktioner og hvordan man håndterer privatindstillinger.

På dagen havde underviserne muligheden for at møde vores nye studentermedhjælper, Josefine Lauritsen, som ved siden af sine studier på Ankerhus, er tilknyttet videostudiet på lokationen.

Video på Ernæring og Sundhedsuddannelsen

UCSJ Digital afholdte en mini videoworkshop, med nogle få undervisere fra Ernærings og Sundhedsuddannelsen på Ankerhus i Sorø. I vores workshops lægger vi vægt på at der både tales om teknik, og i lige så høj grad anvendelsesmuligheder. Udover at underviserne kunne prøve kamera, lyd og lys af, blev der også mulighed for at se på postproduktion, herunder redigering og upload af video.

Video kan struktureres og bruges på mange forskellige måder og vi lægger derfor også vægt på, at undervisere tænker i formål med produktionerne inden disse påbegyndes. I UCSJ Digital har vi stor og bred viden omkring anvendelse af video som læringsressource og vi kommer gerne ud og instruerer i hvordan man kan arbejde med video, både teknisk og didaktisk.