Digital understøtter forsøg med VR på Fysioterapeutuddannelsen

Samsung gear VR er et HMD, der fungerer ved at en smartphone sættes ind i headsettet.

Samsung gear VR er et HMD, eller headmounted Display, der fungerer ved at en smartphone sættes ind i headsettet.

Digital spillede en central rolle da University College Sjælland – som nogle af de første – for nyligt gennemførte et forskningsprojekt, der testede effektiviteten af instruktioner afgivet i en såkaldt 360 graders VR video. Videoerne bliver set i et VR headset, eller HMD, headmounted display. Projektet blev sat op og gennemført af forsker og ph.d. Frank Ulrich, der i en årrække har arbejdet med forskning i brug af teknologi og software. Til forsøget blev der brugt en 360 graders undervisningsvideo, der blev tilrettelagt af underviser på Fysioterapeutuddannelsen, Anne Vollen, i samarbejde med Videojournalist Uffe Frandsen fra Digital. Forsøgspersonerne, der så videoen, var fysioterapeutstuderende, der netop var startet på UCSJ. Forskningsprojektet tjener to hovedformål for UCSJ. For det første at indsamle viden og data om effektiviteten af 360 graders VR video. For det andet skal forsøget tjene som en model for hvordan man i fremtiden kan teste nye og potentielt dyre teknologier.

Forskningsprojektet tjener to hovedformål for UCSJ. For det første at indsamle viden og data om effektiviteten af 360 graders VR video. For det andet skal forsøget tjene som en model for hvordan man i fremtiden kan teste nye og potentielt dyre teknologier.

Se forsker Frank Ulrich fortælle forsøgets resultater og  underviser Anne Vollen give fortælle om at bruge VR i videoerne herunder:

Frank Ulrich fortæller om forsøgets opsætning og resultater.

Anne Vollen forklarer hvordan det var at arbejde med 360 graders video som underviser.

Svend Tveden Nyborg fra Digital kan kontaktes for yderlige information om forsøget: svtn@ucsj.dk

XSTAFF – Besøg fra Vietnam

I sidste uge havde UCSJ besøg af 3 delegerede fra Vietnam. I forbindelse med det dansk/vietnamesiske samarbejde XSTAFF, var rektor fra The National College of Education (NCE) fra Ho Chi Minh City og en rektor fra NCE Hanoi og en Vice Rektor fra department of English NCE HCMC, kommet til Danmark for at forstå og diskutere vores brug af digitalt understøttede læringsmidler. XSTAFF (Staff mobility between Partner Countries Denmark & Vietnam) er et projekt som skal fremme uddannelsessamarbejdet ved brug af IT understøttede læringsmidler.

Jeg havde i den forbindelse fornøjelsen af at fortælle vores gæster om hvordan vi arbejder med e-læring, kollaboration og support i UCSJ. Vi gennemgik vores forskellige digitale tilbud til vores undervisere og studerende. Vi så herunder på digitale samarbejdsmuligheder og gennemgik vores arbejde med konventioner for e-læring generelt. Det var en spændende og udbytterig dag for alle involverede og vi i DIGITAL ser frem til mere samarbejde mellem vores to nationer i fremtiden.

Deltagelse ved Media & Learning Brussels 2016

I sidste uge deltog undertegnede og vores videojournalist Uffe Frandsen i Media & Learning konferencen 2016 i Bruxelles i Belgien. Konferencen henvender sig til praktikere, forskere og politiske beslutningstagere med interesse for udviklingen af digitale- og mediefærdigheder ved at undersøge effektive måder at integrere medier i læringsprocesser.

Med stor interesse for video som læringsressource deltog vi begge i forskellige workshops og diskussioner. De overordnede temaer var ‘Video in Higher Education’, ‘Pedagogically effective use of media and film in schools’ og ‘Media Literacy in practice’.

Samfundet er på vej mod en kultur der er meget mere baseret på visuelle medier end det skrevne ord. Det er derfor vigtigt at vi forstår hvordan man ‘læser’ og ’skriver’ i disse nye medier. Vi tager nye netværk, inspiration og ideer med hjem og ser på hvorledes vi kan blive endnu bedre til at undervise medarbejdere og studerende i deres medieforståelse og produktioner.

Du kan læse mere om konferencen her Media & Learning.

 

 

Matnet Webinar #8

I denne uge afviklede DIGITAL i samarbejde med Danmarks Matematikvejledernetværk det andet Matnet webinar i 2016. Bent Lindhardt og Leif Vejbæk havde inviteret lærer Volker Berthold fra læreruddannelsen i Roskilde til et oplæg og diskussion af undersøgende og eksperimentel matematikundervisningen i folkeskolen.

Man kan se eller gense alle webinarer på DMN’s hjemmeside.

UCSJ Digital skal i samarbejde med Danmarks Matematikvejleder Netværk afvikle i alt 5 webinarer i foråret 2016. Alle webinarer bliver streamet live og byder på muligheden for at seerne kan interagere ved at stille spørgsmål direkte via chatten.

Vi i DIGITAL ser frem til flere spændende webinarer i den kommende tid.

 

Digital erfaringsudveksler med Friedrich-Alexander Universität i Erlangen

Videojournalist Casper Christoffersen, e-læringskonsulent Anders Thiel og undertegnede besøgte tirsdag og onsdag den centrale afdeling for e-læring på et af Tysklands største universiteter, Friedrich-Alexander Universität i Erlangen ved Nürnberg. Afdelingen hedder Institut für Lern-Innovation, eller ILI kort.

Formålet med besøget var at udveksle erfaringer om videoproduktion til online undervisningsforløb og foregik med deltagelse af videojournalist Markus Tischner, der er ekstern konsulent for universitetet.

I løbet af besøget  blev der fremlagt videoprojekter fra ILI og UCSJ og vi drøftede blandt andet fordele og ulemper ved forskellige typer og formater. Derudover diskuterede vi erfaringer og tilgangsvinkler omkring coaching af undervisere, der skal præsentere på kamera.

Desuden blev vi vist rundt på FAUs afdeling Multimediazentrum, der rummer faciliteter til live videoproduktion af især forelæsninger fra lokaliteter i hele området.

Kontakten til Markus Tischner og FAU blev skabt på sidste års Online Educa messe i Berlin, hvor ILI holdt en workshop om interaktiv video. Rejsen og opholdet i Erlangen blev betalt af ERASMUS-midler.

Videre med kompetenceudvikling

I denne uge var DIGITAL forbi Campus Næstved. Uffe Frandsen, Casper Christoffersen og undertegnede afviklede i samarbejde med uddannelsesleder Ann-Berit Schelde en videoworkshop for underviserne på bioanalytiker-og sygeplejerskeuddannelsen.

Formålet med workshoppen var at give en introduktion til forskellige aspekter af hvordan man kan bruge videomediet som underviser i UCSJ.

Med udgangspunkt i de nye videostudier og mulighederne for at låne videoudstyr, havde vi planlagt en workshop hvor deltagerne blev delt op mindre hold og roterede imellem forskellige workshopstationer. De forskellige stationer skulle danne en ramme om hvordan vi i UCSJ arbejder og supporterer video, og give forskellige perspektiver på det at inkorporere video i undervisningen.

I forlængelse af vores nye side video.ucsj.dk, tog vi udgangspunkt i vores 3 overordnede former for produktioner. I løbet af dagen fik underviserne muligheden for at blive optaget i et studie, optage hinanden og give hinanden feedback.

Herunder kan du se to workshopdeltagere udtale sig om hvad de har fået ud af dagen med os.

Digital leverer videoløsning til KLs Børn og ungetopmøde i Aalborg

Ved UCSJs deltagelse på det netop overståede Børn og Ungetopmøde i Aalborg var Digital repræsenteret gennem Videojournalist Uffe Frandsen. Formålet med indsatsen på topmødet var at skabe mest muligt opmærksomhed omkring UCSJ. Under topmødet blev der således løbende produceret en serie korte interviews med deltagere fra topmødet.  Blandt de interviewede var Ellen Trane Nørby, Minister for børn, undervisning og ligestilling,  Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening og Anne Mee Allerslev der, udover at være borgmester for beskæftigelses og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, er Formand for KLs Børne- og Kulturudvalg. Interviewene blev lavet I samarbejde med projektleder og fagkonsulent Tine Longfors Lauritsen fra Center for Skole og Læring.

Interviewene blev vist på UCSJs stand, på UCSJs website og sidst men ikke mindst på de sociale medier, hvor Social Media Manager Lone Hoelgaard Havmand fra Kommunikation stod for distribution af videoerne.

Digital leverede desuden en stor del af af indholdet på UCSJs stand på topmødet i form af opsætning og drift af to storskærme med netværksopkobling  og professionelt lys i form af LED paneler.  Storskærmene kørte et løbende opdateret loop med de optagede interviews. Sideløbende med dette indhold viste skærmene opfordringer til at følge UCSJ på de sociale medier og på den landing page der var dedikeret til topmødet.

Se videoerne på UCSJs landing page fra topmødet her.

CZE28mAUIAAUfNn

Jul i Techlab

DIGITALs studentermedhjælpere i Techlab på Campus Roskilde har deltaget i julekonkurrencen på de sociale medier med en film, der viser hvad robotterne laver når ansatte og studerende er gået hjem…

Projektoren skal udskiftes!

I mange år har uddannelsesinstitutioner glædet sig til den dag, hvor fladskærme blev så billige, at man kunne udfase projektoren i undervisningslokalet som er lyssvag og som ofte larmer meget. I UCSJ DIGITAL har vi fulgt udviklingen længe, og tiden er nu til, at denne drøm kan blive virkelighed. Det er Facility Service som indkøber AV-udstyr, men vi rådgiver internt om produkter og koncepter. Eksempelvis kan nu købe en 75″-skærm til 16.000 kr. og dermed konkurrer fladskærmen med en monteret projektorløsning med styring og kabling. Jens Røgen fra UCSJ DIGITAL tester på billedet en 80″ NEC skærm for at se, om en sådan skærm ville være anvendelig i undervisningslokalerne eller fx som infoskærme på lokationer.

Optagelser af Pæd-talks i Studie 2

Forleden gæstede Gitte Riis Hansen, forsknings- og innovationskoordinator ved Pædagoguddannelsen, og 4 undervisere fra Pædagoguddannelsen videostudiet på Slagelsevej 7 i Sorø. Formålet var at få lavet optagelser til en serie videoer, der går under navnet Pæd-talks. Videoerne er de første af sin art i et koncept, hvor det er meningen, at der løbende skal produceres og tilføjes nye videoer, som skal kunne tilgås og ses fra alle stationære og mobile devices. Formålet med filmene er at give folk i praksisfeltet mulighed for at følge med i, hvad der bliver forsket og undervist i indenfor det pædagogiske område i UCSJ. Samtidig kan underviserne også bruge filmene i deres daglige undervisning.
Uffe og Casper fra Digital har hjulpet Gitte Riis med rådgivning og udvikling af videoernes format, så de egner sig bedst muligt til det tænkte formål. Udover sparring i forhold til form har Digital også stået for den tekniske side af optagelserne i forhold til opsætning i studiet, optagelser og klipning.