To nye digitale dimser, som du kan låne på biblioteket

Swivl – din robotkameramand

Swivl er en enhed, som du monterer mellem dit kamera og dit kamerastativ. Swivl kan dreje kameraet efter din placering, så du hele tiden er med på billedet. Du kan sætte et kamera, en telefon eller en iPad i Swivl, og der hører en fjernbetjening til, som du bærer om halsen, og som hele tiden opretholder forbindelsen til Swivl.

beebots

BeeBots

Har du brug for et værktøj til teambuilding, så kan BeeBots være et sjovt afbræk og give udfordrende opgaver. BeeBot er en lille bi, som du ved hjælp at enkelte knaptryk, kan få til at køre i forskellige retninger. Der medfølger en række kort, hvorpå bierne kan bevæge sig. Produktet er i første omgang målrettet børnehave- og indskolingsalderen (og dermed relevant for bl.a. pædagoguddannelsen og læreruddannelsen i UCSJ), men alle aldre og faggrupper kan have meget sjov af dem.


Lån udstyret

Studerende og ansatte kan låne BeeBots og Swivl på biblioteket i UCSJ.

– Kontakt din lokale bibliotekar for udlån.

iPad til Vera Winther

Vera Winther fra Socialrådgiveruddannelsen Nykøbing Falster har lånt en iPad til et projekt hvor Adobe Connect og fildelingstjenester afprøves:

Jeg er også medlem af det team på socialrådgiveruddannelsen, som underviser på e-læringshold og forsøger at udvikle denne undervisningsform med diverse netbaserede undervisningsmetoder. I den forbindelse vil jeg tilslutte mig mine kollegaer, som har søgt om at få en Ipad stillet til rådighed med henblik på at arbejde videre med Adobe Connect, Drop Box, produktion af netbaseret undervisningsmateriale, integration af praksisfeltet i undervisningen, vejledning og videokonferencer m.v.

iPad til Mads Hjort Nielsen

Mads Hjort Nielsen, Socialrådgiveruddannelsen Nykøbing Falster har lånt en iPad til et projekt med webkonference og vejledning:

Jeg underviser på e-læringsmodul her i Nykøbing og har opstartet brug af adobe connect til fjernkonference, og vil undersøge Ipaddes muligheder i den sammenhæng.

Herudover lægger vi en del af grupparbejdet over på Fronters forumsystem. Erfaringen ind til videre, er at de studerendes deltagelse er snævert knyttet til vejledernes besøg og deltagelse på forum. Ipadden skal her bruges til at undersøge i hvilket omfang deltagelse på forum kan højnes ved at indtænke vejlederdeltagelse i en almindelig arbejdsdag, som ikke altid foregår foran en computer.

iPad til Ole Thomsen

Ole Thomsen, Socialrådgiveruddannelsen, Nykøbing Falster har lånt en iPad til at projekt hvor der eksperimenteres med de studerendes afleveringer i Dropbox samt Adobe Connect og videoproduktion:

Jeg er koordinator for e-læring i socialrådgiveruddannelse i den forbindelse,
arbejder jeg med virtuele afleveringer og vil gerne forsøge med Dropbox og vil der bruge i-pad.
En andet konkret projekt, jeg er i gang med er at arbejde med Adobe connect hvor jeg vil bruge i-paden til at være mere mobil i produktionen af undervisnings materialle bla. i forhold til praksisfeltet, hvor jeg vil optage videor der som udgangspunkt for mine oplæg)

iPad til Pauli Kofod

Pauli Kofod, Ernæring og Sundhed har lånt en iPad til et projekt hvor han eksperimenterer med broadscasting af undervisning:

Jeg vil gerne hermed ansøge om lån af en i-Pad for en periode á 6 måneder. Det skyldes at jeg gerne vil bruge en i-Pad og Bambuser til at broadcaste undervisning af konventionelle hold til e-læringshold. Det har i nogen tid været et ønske fra e-læringshold at de på denne måde kan følge undervisningen på de konventionelle hold, endskønt de selv måtte befinde sig i den anden ende af landet. Da jeg typisk underviser i samme kursus, men på parallelle e-læringshold og konventionelle hold, består ekstraarbejdet for mig stort set i at placere et kamera forud for undervisningen. Det drejer sig navnlig om undervisning i Kemi og Biokemi, som mange studerende finder det vanskeligt at tilegne sig uden en undervisers mellemkomst, og det er altså dette forhold at en sådan broadcast vhja Bambuser gerne skulle afhjælpe.

iPad til Charlotte Andersen

Charlotte Andersen har lånt en iPad til et projekt hvor der eksperimentes med geometri på iPad.

  1. Hvorvidt kan brugen af IPad optimere min egen undervisning både mht forberedelse, fremførelse og efterbearbejdning? Her tænker jeg nærmere bestemt på hvilke fordele, der kan være forbundet med at jeg ”kan være online” hele tiden, men også at være det eksemplariske i forhold til den undervisning de studerende kan gå ud og lave.
  2. Hvordan kan man bruge IPad’en som kommende folkeskolelærer? Flere og flere folkeskoler indfører nu IPad til eleverne og lærerne skal så gerne kunne forstå at bruge dem. Sammen med de studerende vil jeg undersøge hvordan dette kan foregå.
  3. Hvilke ulemper er der ved brug af IPad?
  4. Størstedelen af mine studerende sidder med en Ipad og kan klare rigtig meget via den. Vi er nu godt i gang og skal snart i gang med dynamiske geometriprogrammer. Brugen af Ipad kritiseres i matematikkredse bl.a ved ikke at være optimal i forbindelse med den dynamiske geometri, derfor vil jeg undersøge hvorledes man kan komme igennem disse påstået hindringer og stadig bruge Ipaden i undervisningen.

iPad og stativ til Rikke Højer Nielsen

Rikke Højer Nielsen fra Ernæring og Sundhed, Ankerhus har lånt en iPad og et stativ i forbindelse med et projekt hvor der bl.a. skal eksperimentere med at fremstille stopmotion-film som elæringsproduktioner.

Jeg underviser på Ernæring og Sundhed, Ankerhus på studieretningen Ledelse, Fødevarer og Service. Jeg underviser blandede hold, hvor der er såvel konventionelle som e-læringsstuderende.

Jeg skal igang med at arbejde med udvikling af nye e-læringsobjekter, der kan understøtte, udvikle og differentiere undervisningen gennem visuelle IT læringsredskaber. Særligt i forhold til udvikling af køkkenøvelsesaktiviteter, da det kan bidrage til at inddrage praksis gennem egen udførsel, hvilket fx vil være særligt relevant for e-learningsstuderende. Endvidere ønskes afprøvet hvorledes fx stop motion i laboratoriet/køkkenet kan udvikles som læringsobjekt og inddrages som visuelt redskab i undervisningen sammen med både video og still-billeder med og uden audio. Således ønsker jeg ligeledes at arbejde forskellige opstillingsmuligheder under fx filmning, hvorved det er relevant at inddrage anvendelse af et bevægeligt/vippeligt stativ til iPaden, hvilket gør det muligt at optage uden rystelser, stop motion opstilling over flere dage, øvelsesvejledninger, hvor jeg selv skal introducere og udføre øvelser m.m. Ydermere er det relevant at anvende ‘the new iPad’ (iPad 3) frem for iPad 2, da der er tale om forskellige former for billed/videooptagelser. Kameraet på iPad 3 (det bagvendte) optager i bedre kvalitet end iPad 2, hvilket er et yderst aktuelt og relevant fundament for et anvendeligt produkt/e-læringsobjekt.

 

 

Conference webcam til Peter Hersted

Peter Hersted fra Pædagoguddannelsen, Vordingborg har lånt et conference webcam til et projekt hvor der eksperimenteres med videokonference i et naturfagslokale:

Jeg skal her i oktober/november / december undervise et sammenslået VNT hold på pædagoguddannelsen. Det vil sige i princippet to hold som føler tilknytning til hver ders lokation. Det vil være spændende pædagogisk at afprøve muligheden for parallelundervisning, således at de studerende fra en lokalitet ikke nødvendigvis skal køre til den anden. da det er værkstedundervisning jeg varetager, som forgår i værstederne, kan jeg ikke benytte parallelundervisningslokalerne.
Jeg har tænkt over at det i virkeligheden kræver to kameraer, men jeg vil i første omgang forsøge via min ipad på den ene destination.

Smartphone til Birgit Brænder

Birgit Brænder, Campus Roskilde har lånt en smartphone “Samsung Galaxy SII” til et projekt hvor QR-koder afprøves i forbindelse med billedkunst på museer:

Til undervisningsbrug på læreruddannelsen, hvor jeg er lektor i billedkunst, søger jeg om at få stillet en Smartphone til rådighed.

Jeg arbejder i øjeblikket med mit billedkunsthold i et forløb med udgangspunkt i Sorø Kunstmuseums samling, under projektet Learning Museum, som UCSJ er samarbejdspartner i med mig som kontaktperson i Campus Roskilde.

Desuden er jeg i gang med et Mastermodul i IKT Didaktisk Design i Billedkunst.

Mine studerende skal udarbejde QR-koder – også ude blandt byens visuelle kulturfænomener, og ligeledes skal de direkte på stedet kunne aflæse og sende informationer til hinanden via Smartphones, som mange af dem har.

Når jeg sætter et sådant forløb i gang, bliver jeg nødt til selv at være på forkant med den tekniske side, derfor ønsket om telefonen, der sætter mig i stand til at afkode og videresende information ”i marken”.

iPad til Annette Haaber Ihle og Mona Irene Høgh

Annette Haaber Ihle og Mona Irene Høgh, læreruudannelsen i Roskilde har lånt hver en iPad til et projekt om planlægning og brug af en virtuel KLM-bog:

* Vi har i år besluttet os for at benytte en helt ny virtuel/elektronisk KLM bog (som udkom i går). Ud over at det vil lætte læsningen med en Ipad, så er der knyttet en hel del videoer til teksten, og en Ipad vil, som vi vurderer det, lette brugen af disse i undervisningen.
* Inspireret at Britt vil en Ipad til os alle tre fremme vores samarbejde om og fælles planlægning i at bruge it i undervisningen. Vi har i år en ambition om at vi til hver undervisningsgang angiver mål og kompetencer ikke bare for undervisningsgangen, som vi plejer, men for brugen af it i lige den undervisningsgang.
* Vi vil med brug af Ipad i undervisningen demonstrere at UCSJ er lige der, hvor de studerende gerne vil være, altså vil vi medvirke til at UCSJ bliver en identitetsmulighed for de studerende (jf. Anders Coldings foredrag i går).