Kan et spil kort gøre undervisningen bedre?

I fredags var e-læringskonsulenterne Jannie Adamsen og Lasse Højer-Pedersen til netværksmøde hos CPH Business, hvor ITU, KEA og Smart Learning også deltog. Vi blev præsenteret for flere spilbaserede planlægningsværktøjer, som underviser-teams kan anvende ved tilrettelæggelsen af undervisningen. Vi kom omkring valg af vigtigste virkemidler for undervisningen, aktiviteter og valg af teknologier for at nå de konkrete mål. Det hele var behovsorienteret i stedet for at fokusere på teknologien – og det kan vi lide. Vi testede også et nyt kort-spil Learning Battle Cards, som kan bruges til at finde de konkrete teknologier til en given undervisning, så var tilgangen her meget den samme. Et inspirerende besøg, og vi vurderer bl.a. at kortene kan være gode som redskab til at få diskuteret didaktik og teknologi med en gruppe undervisere.

Læs mere

Skærmbillede 2016-01-20 kl. 14.34.03

Opkvalificering af studentermedhjælpere

På Campus Roskilde har vi ansat to nye studentermedhjælpere der skal være med til at supportere Techlab og Videostudiet. Christian Malik læser på pædagoguddannelsen og Alexander Mangaard læser bla. Datalogi på Roskilde Universitet. Jens Thullesen og undertegnede havde i går fornøjelsen af at give vores to nye studentermedhjælpere en introduktion til vores udstyr i Techlab.

Vi ser det som en vigtig del af vores arbejde i DIGITAL at inddrage de studerende. Både for at dele viden og erfaringer, men i lige så høj grad at sparre omkring den måde de studerende oplever deres studieliv. Vi tror på værdien i at klæde vores studentermedhjælpere ordentlig på, så de på lige fod med os andre kan varetage deres opgaver og agere som ambassadører for de ideer og tiltag der gøres i UCSJ. På den teknologiske front vil vi i DIGITAL gerne være blandt de førende, så det var derfor en fornøjelse at bruge dagen sammen med to unge kloge hoveder som fremover vil stå for support og vedligehold af Techlab i Roskilde.

Besøg på Villanova University, USA

I dag har DIGITAL været på besøg hos Villanova University i Pennsylvania, USA. Villanova er et katolsk universitet grundlagt af Augustinere i 1842, og deres Business School er blandt de 15 bedste i USA.
Vi mødtes med Associate Professor Jeremy Kees, som bl.a. har været med til at udvikle og undervise på det første udbud af en online MBA samt Kristy Irwing, som er Director for Villanova’s online graduate program.

Formålet med vores besøg var erfaringsudveksling og fælles inspiration med e-læring som referenceramme.

I korte træk blev vi opmærksomme på, at mange af udfordringerne vedr. online læring, både for studerende, undervisere og uddannelsesinstitutioner synes universelle.
Derudover kan bl.a. udfordringer omkring opstart af online moduler og fag i nogen udstrækning afhjælpes ved at være meget opmærksomme på sammenlignelighed og genkendelighed, bl.a. ved brug af skabeloner.
Forankringen af e-læringsuddannelser kan med fordel ske lokalt blandt undervisere, der har en særlig interesse og progressiv holdning til det, at lære i et online miljø. Villanova har bl.a. nedsat en e-lærings Task Force til at udvikle et 1-sides rammedokument (‘guideline for online principles’).
Ligesom e-læringsstuderende ved UCSJ er gennemsnitligt ældre end F2F studerende, oplever Villanova samme tendens, samtidig med at deres e-læringsstuderende har fultidsjob, tjener mere og bor længere fra campus. Demografien blandt deres e-læringsstuderende betyder bl.a. at al vejledning og/eller synkron undervisning foregår om aftenen efter kl. 19.
Villanova er kommet godt fra start med deres e-læringsuddannelse, som får mindst lige så god feedback fra de studerende som F2F uddannelsen.

Alt i alt et meget spændende besøg hos Villanova.

Interaktiv ressource til anatomi

Lisbeth Kern Hansen, underviser på Ergoterapeutuddannelsen, og jeg har produceret en digital læringsressource i mediet H5P. Fagområdet er anatomi og målgruppen er nye e-læringsstuderende på sundhedsuddannelserne, som netop er begyndt på det første 10-ugers-modul. Ressourcen er bygget op med en lang række quizzer som linker mellem hinanden. Desuden har Lisbeth gjort sig mange tanker om den didaktiske dimension og har bl.a. i hvert afsnit angiver hvor længe det forventes at de studerende bruger, og hvor de kan finde relevant litteratur og ikke mindst hvornår det gennemgås i face-2-face-seminar.

Prøv selv
Gå til anatomi-ressourcen

Selve læringsressourcen er lavet i mediet H5P, som er open soucer og somgiver virkelig mange mulighed for interaktioner – også på videoer. Vi arbejder i DIGITAL i øjeblikket på at give adgang til platformen for alle undervisere.

E-læring på socialrådgiveruddannelsen

Mandag d. 17. og onsdag d. 19 august var vi fra e-læringsenheden under DIGITAL sammen med socialrådgiveruddannelsen fra Nykøbing for at opstarte en indsats i forhold til opkvalificering af e-læringskompetencer hos undervisere. På dagene blev gennemgået en god blanding af teori, bl.a. Gilly Salmon, didaktik og der var ikke mindst rig mulighed for at underviserne kunne få hands-on på en række  digital værktøjer til digital læring. Tilbudet fra vores side er nu at underviserne producerer digitale ressourcer til deres aktuelle undervisning og vi konsulenter tilkobles som sparring i processen. Vi glæder os til de videre forløb og et opsummerende seminar inden jul.

Læs mere om vores indsats:

Google Sites på pædagoguddannelsen

Efter en herlig sommerferie  startede jeg arbejdet igen med en workshop for underviserne på pædagoguddannelsen i Slagelse, mandag den 3. august. Det handlede om anvendelsen af Google Sites. Pædagoguddannelsen har fået udviklet en Google Sites skabelon som de vil bruge til at lave undervisningsplaner med. Det er et godt værktøj og det er nogle flotte undervsningsplaner der bliver produceret.

TECH-møde med succes

I dag havde vi i UCSJ Digital samlet en række aktører fra CFU og grunduddannelsen, som arbejder med forskellige teknologier i undervisningssammenhæng – blandt andet robotteknologi. Arrangementet kaldes TECH-møde, og vi satser på et invitere endnu flere interessenter ind i konceptet. Gruppen fungerer som en referencegruppe og bidrager med konkrete praksisscenarier og med gode ideer og forslag til, hvilken vej vi skal gå digitalt i UCSJ Digital, som er centeret for den digitale udvikling i UCSJ.

Som inspiration er her en lille video fra eftermiddagens mere uformelle del af netværksmødet, hvor der arbejdes med lasercutter og udveksles ideer.

Adjunkter vil være helt skarpe på digital læringsteknologi

Poul Erik og jeg deltog i dag ved et netværksmøde med en række adjunkter, som vil kende mere til mulighederne for at producere digitale læremidler i UCSJ. Områderne var: Læs mere

UCSJ IT hjælper Internationalt Sekretariat med videokampagne på Facebook

UCSJ IT har netop assisteret Internationalt Sekretariat med optagelsen af fire små film til en Facebook kampagne, der skal få flere studerende på udlandsophold. Filmene tager udgangspunkt i korte interviews med udvalgte studerende fra UCSJ, der har haft gode erfaringer med studier eller praktik i udlandet. Filmene bliver løbende postet på UCSJs facebookside. Målet med kampagnen er fremhæve de mange fordele der kan være ved at tage på udlandsophold i løbet af sin studietid på UCSJ. Desuden viser videoerne hvor man som studerende finder mere information om, hvordan man kommer afsted. Valget af kommunikation gennem film på facebook er sket for på bedst mulig vis at nå de studerende som målgruppe.

PreBett 2015

I dag har vi fornøjelsen af at holde oplæg for række undervisere og beslutningstagere i undervisningssektoren ved en forkonference til BETT i London. Både Poul Erik og jeg er på banen. Poul Erik fortæller om hvordan man laver webapps med WordPress, og jeg demonstrerer nogle digitale værktøjer til at understøtte “flipped classroom”.

Se Poul Eriks oplæg:

Skærmbillede 2015-01-20 kl. 16.13.29

Se Lasses oplæg: