Digital erfaringsudveksler med Friedrich-Alexander Universität i Erlangen

Videojournalist Casper Christoffersen, e-læringskonsulent Anders Thiel og undertegnede besøgte tirsdag og onsdag den centrale afdeling for e-læring på et af Tysklands største universiteter, Friedrich-Alexander Universität i Erlangen ved Nürnberg. Afdelingen hedder Institut für Lern-Innovation, eller ILI kort.

Formålet med besøget var at udveksle erfaringer om videoproduktion til online undervisningsforløb og foregik med deltagelse af videojournalist Markus Tischner, der er ekstern konsulent for universitetet.

I løbet af besøget  blev der fremlagt videoprojekter fra ILI og UCSJ og vi drøftede blandt andet fordele og ulemper ved forskellige typer og formater. Derudover diskuterede vi erfaringer og tilgangsvinkler omkring coaching af undervisere, der skal præsentere på kamera.

Desuden blev vi vist rundt på FAUs afdeling Multimediazentrum, der rummer faciliteter til live videoproduktion af især forelæsninger fra lokaliteter i hele området.

Kontakten til Markus Tischner og FAU blev skabt på sidste års Online Educa messe i Berlin, hvor ILI holdt en workshop om interaktiv video. Rejsen og opholdet i Erlangen blev betalt af ERASMUS-midler.