DIGITAL faciliterede workshop om videoperformance for læreruddannelsen

For mange undervisere er video en uvant form for envejskommunikation. Derfor havde DIGITAL tirsdag d. 2/2 arrangeret en workshop om videoperformance for undervisere på læreruddannelsen, der arbejder med produktion af MOOCs. Workshoppen fandt sted på Campus Roskilde.

Til workshoppen havde DIGITAL inviteret ekspert Lisbet Soya, der, som erfaren underviser og Master i IT og Læring, har specialiseret sig i design og produktion af instruktions- og casevideoer til læring.

På workshoppen introducerede Lisbet sin ”performative strategi” – et redskab til underviseren, der skal performe på video og ikke aner hvem der tales til. Strategien er ment som et værktøj til at udfolde nogle af videokommunikationens mange paradokser og vende dem til nye læringspotentialer.

Ud over denne del fokuserede workshoppen også på følgende dele, hvor Lisbet Soya og videojournalisterne Casper Christoffersen og Uffe Frandsen fra DIGITAL sammen med deltagerne arbejdede med:

  • Manuskriptskrivning og vigtigheden af metakommunikation
  • Brug af teleprompter til videooptagelser
  • Diskussion af best-practice og videokommunikation.

For at forstå hvad underviserens performance på en læringsvideo betyder, har Lisbet Soya sammen med Uffe Frandsen og Casper Christoffersen produceret disse to videoer:

Videoeksempel med et minimum af performance og metakommunikation:

Videoeksempel med meget metakommunikation og performance:

Se Lisbet Soyas oplæg

DIGITAL understøtter Center for Skole og Læring i produktion af MOOCs til kompetenceløft af folkeskolelærere i forbindelse med folkeskolereformen. Et vigtigt element i MOOC’en er læringsvideoer, hvor underviseren performer som f.eks. faglig formidler, skaber overblik, interviewer, osv.