Digital leverer videoløsning til KLs Børn og ungetopmøde i Aalborg

Ved UCSJs deltagelse på det netop overståede Børn og Ungetopmøde i Aalborg var Digital repræsenteret gennem Videojournalist Uffe Frandsen. Formålet med indsatsen på topmødet var at skabe mest muligt opmærksomhed omkring UCSJ. Under topmødet blev der således løbende produceret en serie korte interviews med deltagere fra topmødet.  Blandt de interviewede var Ellen Trane Nørby, Minister for børn, undervisning og ligestilling,  Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening og Anne Mee Allerslev der, udover at være borgmester for beskæftigelses og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, er Formand for KLs Børne- og Kulturudvalg. Interviewene blev lavet I samarbejde med projektleder og fagkonsulent Tine Longfors Lauritsen fra Center for Skole og Læring.

Interviewene blev vist på UCSJs stand, på UCSJs website og sidst men ikke mindst på de sociale medier, hvor Social Media Manager Lone Hoelgaard Havmand fra Kommunikation stod for distribution af videoerne.

Digital leverede desuden en stor del af af indholdet på UCSJs stand på topmødet i form af opsætning og drift af to storskærme med netværksopkobling  og professionelt lys i form af LED paneler.  Storskærmene kørte et løbende opdateret loop med de optagede interviews. Sideløbende med dette indhold viste skærmene opfordringer til at følge UCSJ på de sociale medier og på den landing page der var dedikeret til topmødet.

Se videoerne på UCSJs landing page fra topmødet her.

CZE28mAUIAAUfNn

Kan et spil kort gøre undervisningen bedre?

I fredags var e-læringskonsulenterne Jannie Adamsen og Lasse Højer-Pedersen til netværksmøde hos CPH Business, hvor ITU, KEA og Smart Learning også deltog. Vi blev præsenteret for flere spilbaserede planlægningsværktøjer, som underviser-teams kan anvende ved tilrettelæggelsen af undervisningen. Vi kom omkring valg af vigtigste virkemidler for undervisningen, aktiviteter og valg af teknologier for at nå de konkrete mål. Det hele var behovsorienteret i stedet for at fokusere på teknologien – og det kan vi lide. Vi testede også et nyt kort-spil Learning Battle Cards, som kan bruges til at finde de konkrete teknologier til en given undervisning, så var tilgangen her meget den samme. Et inspirerende besøg, og vi vurderer bl.a. at kortene kan være gode som redskab til at få diskuteret didaktik og teknologi med en gruppe undervisere.

Læs mere

Skærmbillede 2016-01-20 kl. 14.34.03

Videoworkshop på Sygeplejeruddannelsen i Slagelse

I sidste uge var DIGITAL forbi Campus Slagelse. Uffe Frandsen, Casper Christoffersen og undertegnede afviklede i samarbejde med Susanne Reinholt Jensen en videoworkshop for underviserne på sygeplejeruddannelsen.

Med udgangspunkt i de nye videostudier og mulighederne for at låne videoudstyr, havde vi planlagt en workshop hvor deltagerne blev delt op mindre hold og roterede imellem forskellige workshopstationer. De forskellige stationer skulle danne en ramme om hvordan vi i UCSJ arbejder og supporterer video, og give forskellige perspektiver på det at inkorporere video i undervisningen. I forlængelse af vores nye Videosite, tog vi udgangspunkt i vores 3 overordnede former for produktioner. I løbet af dagen fik underviserne muligheden for at blive optaget i et studie, optage hinanden og give hinanden feedback. Dette var første af flere besøg, som hver gang tager udgangspunkt i de problemstillinger underviserne står overfor pt.

Herunder kan du se workshopdeltager Marianne Eilsø Munksgaard udtale sig om hvad hun har fået ud af dagen med os.

 

Jul i Techlab

DIGITALs studentermedhjælpere i Techlab på Campus Roskilde har deltaget i julekonkurrencen på de sociale medier med en film, der viser hvad robotterne laver når ansatte og studerende er gået hjem…

Projektoren skal udskiftes!

I mange år har uddannelsesinstitutioner glædet sig til den dag, hvor fladskærme blev så billige, at man kunne udfase projektoren i undervisningslokalet som er lyssvag og som ofte larmer meget. I UCSJ DIGITAL har vi fulgt udviklingen længe, og tiden er nu til, at denne drøm kan blive virkelighed. Det er Facility Service som indkøber AV-udstyr, men vi rådgiver internt om produkter og koncepter. Eksempelvis kan nu købe en 75″-skærm til 16.000 kr. og dermed konkurrer fladskærmen med en monteret projektorløsning med styring og kabling. Jens Røgen fra UCSJ DIGITAL tester på billedet en 80″ NEC skærm for at se, om en sådan skærm ville være anvendelig i undervisningslokalerne eller fx som infoskærme på lokationer.

Optagelser af Pæd-talks i Studie 2

Forleden gæstede Gitte Riis Hansen, forsknings- og innovationskoordinator ved Pædagoguddannelsen, og 4 undervisere fra Pædagoguddannelsen videostudiet på Slagelsevej 7 i Sorø. Formålet var at få lavet optagelser til en serie videoer, der går under navnet Pæd-talks. Videoerne er de første af sin art i et koncept, hvor det er meningen, at der løbende skal produceres og tilføjes nye videoer, som skal kunne tilgås og ses fra alle stationære og mobile devices. Formålet med filmene er at give folk i praksisfeltet mulighed for at følge med i, hvad der bliver forsket og undervist i indenfor det pædagogiske område i UCSJ. Samtidig kan underviserne også bruge filmene i deres daglige undervisning.
Uffe og Casper fra Digital har hjulpet Gitte Riis med rådgivning og udvikling af videoernes format, så de egner sig bedst muligt til det tænkte formål. Udover sparring i forhold til form har Digital også stået for den tekniske side af optagelserne i forhold til opsætning i studiet, optagelser og klipning.

Opkvalificering af studentermedhjælpere

UCSJ har nogle dygtige studentermedhjælpere tilkoblet videostudierne på lokationerne. Disse unge mennesker var i denne uge forbi DIGITAL, for at få udviklet deres færdigheder indenfor arbejdet i studierne. Studentermedhjælperne kan være med til at supportere underviserne ved deres videoproduktioner. De har forstand på kamerateknik, lyd & lys og kan hjælpe med at redigere den færdige produktion så den kan distribueres ud.

I samarbejde med vores videojournalister Uffe Frandsen og Casper Christoffersen, havde undertegnede inviteret vores studentermedhjælpere til kompetenceudvikling.

I løbet af dagen kom vi igennem flere detaljer i videoproduktionen. Vi talte om konceptudvikling, arbejdet med at give underviserne trygge rammer i studiet og de mere tekniske udfordringer omkring lyd og lys, kamerateknik, redigering og distribuering.

Erfaringsudveksling med KU’s Center for Online og Blended Learning

I sidste uge var vi en lille flok fra DIGITAL der besøgte Købehavns Universitets Centre for Online and Blended Learning (COBL).

Vi er i DIGITAL meget optagede af hvordan vi kan arbejde og udvikle på vores koncepter for e-læring, herunder MOOC konceptet, og vi mener at vidensdeling og sparring med andre aktører spiller en vigtig rolle i denne proces.

Vi diskuterede blandt andet tendenser indenfor instructional design, herunder produktion af undervisningsressourcer. Vi havde en spændende og udbytterig dag og vi har allerede delt en masse spændende materialer med hinanden. Vi ser frem til samarbejde mellem DIGITAL og COBL i fremtiden.

Interaktive film om geologi på Bornholm

I samarbejde med underviser i Natur og Teknologi, Jørgen Løye Christiansen fra læreruddannelsen har UCSJ Digital som forsøg produceret en serie interaktive film om Geologi på Bornholm. Filmene er de første af sin art på UCSJ, og skal bruges i undervisningen på læreruddannelsen. De ligger alle online, og kan tilgås og afvikles fra alle stationære og mobile devices. For at få gjort filmene interaktive har vi brugt værktøjet H5P, som gør det muligt at lægge f. eks quizzer, illustrationer og henvisninger som et ekstra lag oven på en film. I produktionsforløbet har der været et bredt samarbejde i UCSJ Digital, hvor flere medarbejdere fra afdelingen har sat deres kompetencer i spil. Blandt andet inden for droneflyvning, H5P interaktivitet og professionel videoproduktion.

Opkvalificering af studentermedhjælpere

På Campus Roskilde har vi ansat to nye studentermedhjælpere der skal være med til at supportere Techlab og Videostudiet. Christian Malik læser på pædagoguddannelsen og Alexander Mangaard læser bla. Datalogi på Roskilde Universitet. Jens Thullesen og undertegnede havde i går fornøjelsen af at give vores to nye studentermedhjælpere en introduktion til vores udstyr i Techlab.

Vi ser det som en vigtig del af vores arbejde i DIGITAL at inddrage de studerende. Både for at dele viden og erfaringer, men i lige så høj grad at sparre omkring den måde de studerende oplever deres studieliv. Vi tror på værdien i at klæde vores studentermedhjælpere ordentlig på, så de på lige fod med os andre kan varetage deres opgaver og agere som ambassadører for de ideer og tiltag der gøres i UCSJ. På den teknologiske front vil vi i DIGITAL gerne være blandt de førende, så det var derfor en fornøjelse at bruge dagen sammen med to unge kloge hoveder som fremover vil stå for support og vedligehold af Techlab i Roskilde.